Google adsense

Search

Thursday, February 7, 2013

Impression of a movie as "Big Fish"

I watched a movie called 'Big Fish' in this evening. I would like to write impression of the movie. 

There is a man in the movie. When the man was a child, his father always went to somewhere with work. His father told him a story called 'Big Fish' which what happened to him, how he met his wife, discovered a hidden town and caught an enormous uncatchable fish etc. He liked the story, when he was a child. He thought that it isn't truth story after he was adult. Also, he always asked his father what was real story. But his father told him the same story. 
Now his father has become old man and he is dying. He want to know what was real story of the story his father told. He saw something of his father and he went to a town which it was in the story his father told. He met a woman who lives in the town. She told him that his father came here twice and he saved this town when he came here last time.
Then he believed the story that his father told. He realized it was truth story. It was expressed in the last scene of the movie. When his father died, he told his father a story that how his all friends have been burying.

Sunday, January 6, 2013

The Thought What About Writing

The writing what to write about anything  which isn't easy. Thus, I have decided to write about something for my writing well. Maybe, I will make a lot of mistakes that grammatical or understanding.

All right, Let's start it would be pilot.

I have been stayed here for 15 weeks. I had really boring last 2 weeks in here because no class for winter vacation. Probably, I could have gone somewhere but I couldn't go anywhere. Maybe, I am bored with me. A day is passing but I didn't out of my room. There were the same in every days of my winter vacation. I usually watch movies and I seldom play a computer game with my friends who we all are studying together. If the weather is warm, we play basketball. Now, there is winter in here. In brief, that is all.

Saturday, August 18, 2012

Өнгөрсөн бүх зүйлд баярла...

Өнгөрсөн бүх зүйлд баярлаж талархах хэрэгтэй. Яагаад вэ, Хэрэв өнгөрсөнд сайн зүйлүүд болж өнгөрсөн бол мэдээж тэр бүгдэд баярлана. Харин өнгөрсөнд муу зүйлүүд болж өнгөрсөн бол яах вэ, бодоход мэдээж хүнд хэцүү цаг үеүүд, нас баралт, осол аваар, өвчин зовлон, гачигдал, ганцаардал гээд хөврөх уйтгар уй гашуунаар өнгөрсөн цаг үеүүд. Гэхдээ энэ бүхэн өнгөрсөн зүйлүүд.
Тэр муу зүйлүүд одоо үргэлжилж байгаа бол яах вэ. Одоо үргэлжилж байгаа ч гэсэн байнгын мөнх зүйл гэж байхгүй учир тодорхой цаг хугацаанд үргэлжлээд дуусна. Тэгвэл тэр тодорхой цаг хугацаа нь хэр удаан юм бол. Удаан байлаа гэхэд лав хүний наснаас удаан биш гэдэг нь тодорхой. Ингэж үргэлжилэх юм бол ямар ч утгагүй юм шиг. Гэхдээ л тэр бүх зүйл өнгөрсөнд нь, тэднийг давж, өөрийгөө барьж, тэдэнд бууж өгөлгүй ялж чадсандаа баярлах хэрэгтэй.

Үргэлжлэл...


Сүүлийн үед блогоо амьд болгоё гэсэн бодол эргэлдсээр байгаад өнөөдөрөөс тэр бодлоо хэрэгжүүлье гэж шийдлээ. Өмнө нь блогоо блог гэсэн утгаар хэрэглэж байгаагүй юм шиг санагдаж байна. Үүнийг ойлгоход өмнө нь бичиж байсан зүйлүүдээ харахад хангалттай байлаа. 

Хүн ер нь амьралынхаа туршид л үргэлж юм бодож байдаг байх. Зарим бодлоо гадагш үгээр илэрхийлнэ, заримыг нь зүгээр л бодоод өнгөрдөг. Цөөн хэдэн чухал гэсэн бодлоо байнга бодож хэрэгжүүлэх боломж гарахыг хүлээнэ бас тэрний төлөө явна. 

Миний хувьд байнгын ямар нэг юм хүлээгээд байгаа юм шиг үргэлж боддог. Яг юу юм бол гэхээр хэлэх зүйл байхгүй зүгээр энгийн амьдрал л үргэлжилсээр. Энэ блогын хувьд ч гэсэн өмнө нь сэтгэлийнхээ үгийг яг өөрийнхөөрөө юу бодож байгаагаа хэзээ ч бичиж байгаагүй байх. Учир нь нэг л зүйл болохоор эсвэл цаг нь болооогүй гээд байх шиг санагддаг байлаа. 
Одоо тэр цаг нь гээд байгаа нь болсон юм болов уу. 
Ямартай ч энэ бичлэгээс эхлэн ямар нэг зүйлийг яг өөрийнхөө зүгээс өөрийн юу бодож байгааг хэн нэгд биш зөвхөн өөртөө ч биш зүгээр л энд бичиж үлдээмээр санагдаж байна. 

Энэ бичлэгийн нэрийг яагаад Үргэлжлэл... гэсэн гэхээр яг одоо энд бичиж байгаа маань миний хувьд эхлэл, төгсгөлийн аль нь ч биш болохоор үргэлжлэл гэж нэрлэв. гэвэл бас л үгүй юм. Үнэндээ энд бичиж байгаагаас болсон юм биш л дээ. Яг одоо миний байгаа агшин нь миний амьдралын нэг хэсэг бөгөөд амьдралыг маань үргэлжлүүлж байгаа цаг хугацаа болохоор энэ бичлэгийнхээ нэрийг үргэлжлэл гэж нэрлэсэн юм.

Хэхэ, сонин юм даа, бичсэн зүйлээ уншсан чинь нэг л ойлгомжгүй юм шиг байна шүү.

Thursday, March 24, 2011

JavaScript: check for undefined or null object/variable

if(typeof(foo) !== 'undefined' && foo != null) {
//you can use foo!
}

Thanks,

InfoSource: http://snipplr.com/view/14618/javascript-check-for-undefined-or-null-objectvariable/

Wednesday, March 23, 2011

JavaScript: Enum in JavaScript

Example 1:

var Days = {"sunday" : 0, "monday" : 1, "tuesday" : 3, "wednesday" : 4, "thursday" : 5, "friday" : 6, "saturday" : 7};

document.write(Days.friday);


Example 2:

function Enum() {}
Enum.ColorType = {red:0, blue:1, green:2}
document.write(Enum.ColorType.blue);


Example 3:

var enumObj = new Object();
enumObj.fontSize = {small:10, medium:12, large:14}
document.write(enumObj.fontSize.small);


Thanks,

InfoSource: http://programming.top54u.com/post/Creating-Javascript-Enum-values.aspx

Friday, March 18, 2011

JavaScript: jQuery loading remote/external javascript files using getScript()

FMM: For my memory

$.ajaxSetup({async: false});

$.getScript(MVCRoot+fileName+'.js');

$.ajaxSetup({async: true});


FYI

Thanks,

Info Source: http://colourgray.wordpress.com/2008/09/22/jquery-loading-external-javascript-files-using-getscript/