Google adsense

Search

Saturday, August 18, 2012

Өнгөрсөн бүх зүйлд баярла...

Өнгөрсөн бүх зүйлд баярлаж талархах хэрэгтэй. Яагаад вэ, Хэрэв өнгөрсөнд сайн зүйлүүд болж өнгөрсөн бол мэдээж тэр бүгдэд баярлана. Харин өнгөрсөнд муу зүйлүүд болж өнгөрсөн бол яах вэ, бодоход мэдээж хүнд хэцүү цаг үеүүд, нас баралт, осол аваар, өвчин зовлон, гачигдал, ганцаардал гээд хөврөх уйтгар уй гашуунаар өнгөрсөн цаг үеүүд. Гэхдээ энэ бүхэн өнгөрсөн зүйлүүд.
Тэр муу зүйлүүд одоо үргэлжилж байгаа бол яах вэ. Одоо үргэлжилж байгаа ч гэсэн байнгын мөнх зүйл гэж байхгүй учир тодорхой цаг хугацаанд үргэлжлээд дуусна. Тэгвэл тэр тодорхой цаг хугацаа нь хэр удаан юм бол. Удаан байлаа гэхэд лав хүний наснаас удаан биш гэдэг нь тодорхой. Ингэж үргэлжилэх юм бол ямар ч утгагүй юм шиг. Гэхдээ л тэр бүх зүйл өнгөрсөнд нь, тэднийг давж, өөрийгөө барьж, тэдэнд бууж өгөлгүй ялж чадсандаа баярлах хэрэгтэй.

No comments:

Post a Comment